-Kitap İncelemesi- 2

Erving Goffman, içinde bulunduğumuz çağın önemli sosyologlarından biridir. 1959 yılında ilk baskısı yapılmıştır. Yayımlandığı tarihten itibaren günümüze kadar çok farklı bilim alanları için tercih edilmiştir. 2004 yılında Türkçe eseri Türkçe söyleyen kişi Barış Cezar’dır. Eser, önsöz ve giriş kısımları hariç, yedi bölümden oluşmaktadır. Eser, bireyin toplumsal yaşam içinde ki davranışları üzerine yazılmış başucu kaynaklardan birisi… Read More -Kitap İncelemesi- 2

Kitap İncelemesi

Foucault Michel, Hapishanenin Doğuşu Türkçe söyleyen: Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitapevi, Ankara:1992 Gerçek ismi “Michel Paul Foucault” olan düşünür, 15 Ekim 1926 yılında Fransa’nın Poitiers kentinde doğdu ve 26 Haziran 1984 yılında aramızdan ayrılmıştır. Özelikle post-yapısalcı ekol içerisinde kurucu olarak bilinen ve entelektüel camia içerisinde Fransız dilbilimci ve filozof olarak anılmıştır. Gençlik zamanları içerisinde siyasal… Read More Kitap İncelemesi