İsteğim

Bilimsel eleştiriye dayanan her görüşü memnunlukla karşılarım. Kamuoyu denilen şeyin hiç bir zaman ödün vermediğim yargılarına gelince, önceden olduğu gibi, şimdi de büyük  Floransalı’nın özdeyişini benimsiyorum:

“Segui il tuo corso, e lascia dir le genti”* 

* “Sen yolunda yürü ve bırak ne derlerse desinler!” Dante, İlahi Komedya. Bkz. “Araf”, şarkı V.